Λιλης Ο.Ε.

Ἠχητικοί ἐξοπλισμοί Ἱερῶν Ναῶν

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
Αντίλαλος σε ηχητικά για εκκλησίες

Ἀντίλαλος

Τό μεγάλο ὕψος σέ συνδιασμό μέ θόλους, κοιλότητες, καί μαρμάρινες ἐπιφάνειες εἶναι κατασκευαστικά στοιχεῖα πού συναντοῦμε σέ πολλούς Ἱερούς Ναούς στήν πατρίδα μας. Προσφέρουν μεγαλειώδη ἐμφάνιση ἀφ' ἑνός άλλά καί ἐξαιρετικά ἔντονο ἀντίλαλο ἀφ΄ ἐταίρου. Τόσο ἔντονο πού σέ πολλές περιπτώσεις ἡ ἀνἀγνωση ἤ τὀ κήρυγμα εἶναι ἀδύνατο νά γίνει κατανοητό ἀπό τό ἐκκλησίασμα.

Μείωση τοῦ φαινομένου μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ ἐπεμβάσεις στά κάθετα καί ὁριζόντια τοιχεία, δηλαδή μέ προσθήκη

ἠχοαπορροφητικῶν ἐπιφανειῶν στούς τοίχους καί τα ταβάνια (τρούλους κ.τ.λ.), κάτι πού ἁπλῶς δέν μπορεῖ νά εφαρμοστεῖ σέ ἕνα ἁγιογραφημένο χῶρο ὅπως εἶναι οἱ  Ἱεροί μας Ναοί.

Διάφορες τεχνικές μέ τή χρήση τῶν γνωστῶν συμβατικῶν μηχανημάτων ἤχου ὐπάρχοντος τοῦ ἀντιλάλου προσφέρουν ἀμφίβολα ἀποτελέσματα.

Καί ἐδῶ ἔρχεται ἡ ἐταιρεία μας νά δώσει λύση!!

Ἀπό τό τέλος του 2009 ἐχουμε τήν τιμή νά εἴμαστε οἱ μόνοι ἀποκλειστικοί εἰσαγωγεῖς ἠχοστηλῶν, μοναδικῶν στόν κόσμο, νέας (πατέντα 2ου ἑξαμήνου τοῦ 2009) καί ριζοσπαστικῆς τεχνολογίας, κατασκευασμένης ἀκριβῶς γιά νά νικήσουν τόν ἀντίλαλο!

Καί τό ἀποτέλεσμα στήν πράξη εἶναι πραγματικά ἐντυπωσιακό! Ἱερός Ναός στήν περιοχή τῆς Ναυπάκτου στήν κυριολεξία "σώθηκε" ἀπό τόν ὁμολογουμένως ἀπερίγραπτο άντίλαλο!

Ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας γιά μία δωρεάν ἐπίδειξη στόν Ἱερό Ναό τῆς ἐνορίας σας.