Λιλης Ο.Ε.

Ἠχητικοί ἐξοπλισμοί Ἱερῶν Ναῶν

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
Εἰδικές κατασκευές γιά ἠχητικά σέ ἐκκλησίες

Προαύλια Περιστύλια

Προαύλια, περιστύλια, πλατεῖες Ἱερῶν Ναῶν καλύπτονται μέ εἰδικά ἠχεῖα ἐξωτερικοῦ χώρου, (ἀδιάβροχα), προσφέροντας ποιοτικό ἦχο ἐφάμιλλο ἐσωτερικοῦ χώρου, ἀπαλό καί πιστό, ἀποφεύγοντας τόν χαρακτηριστικό ἦχο τῆς κόρνας ἀλλά καί τήν ἐνόχληση τῆς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περιοχῆς.

 

Μεγάλοι Ἱεροί Ναοί

Σέ περιπτώσεις μεγάλων Ἱερῶν Ναῶν ὅπου ἡ σωστή ἠχητική κάλυψη τοῦ κέντρου τους εἶναι ἀδύνατη μέ συμβατικό τρόπο λόγω τῆς μεγάλης ἀποστάσεως κολωνῶν ἀπό αὐτό, χρησιμοποιοῦμε, ὅπου οἱ συνθῆκες τό προσφέρουν, χρυσοῦ χρώματος μικρά ἀσύρματα ἠχεῖα, ἐγκατεστημένα ἐντός τοῦ πολυελαίου.

 

Αἰσθητική διακριτικότητα

Σέ Ἱερούς Ναούς καί Καθολικά Ἱερῶν Μονῶν ὅπου γιά ἰδιέταιρους λόγους ὅπως ἡ ἱστορικότητά τους γιά παράδειγμα, ἡ αἰσθητική διακριτικότητα εἶναι ἐξίσου σημαντική μέ τήν ἄριστη ἠχητική κάλυψη, χρησιμοποιοῦμε ἠχεῖα ἐξαιρετικά μικροῦ μεγέθους, βαμμένα στό χρῶμα τοῦ διακόσμου τοῦ σημείου πού θά ἐγκατασταθοῦν, μικρόφωνα σχεδόν ἀθέατα - ἐπίπεδα ἤ κρεμαστά, ὅλα αὐτά καλωδιωμένα μέ τόν ὅσο τό δυνατό πιό ἀθέατο τρόπο.

 

 

Ἀντίλαλος

Τό μεγάλο ὕψος σέ συνδιασμό μέ θόλους, κοιλότητες, καί μαρμάρινες ἐπιφάνειες εἶναι κατασκευαστικά στοιχεῖα πού συναντοῦμε σέ πολλούς Ἱερούς Ναούς στήν πατρίδα μας. Προσφέρουν μεγαλειώδη ἐμφάνιση ἀφ' ἑνός άλλά καί ἐξαιρετικά ἔντονο ἀντίλαλο ἀφ΄ ἐταίρου. Τόσο ἔντονο πού σέ πολλές περιπτώσεις ἡ ἀνἀγνωση ἤ τὀ κήρυγμα εἶναι ἀδύνατο νά γίνει κατανοητό ἀπό τό ἐκκλησίασμα.

Μείωση τοῦ φαινομένου μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ ἐπεμβάσεις στά κάθετα καί ὁριζόντια τοιχεία, δηλαδή μέ προσθήκη

ἠχοαπορροφητικῶν ἐπιφανειῶν στούς τοίχους καί τα ταβάνια (τρούλους κ.τ.λ.), κάτι πού ἁπλῶς δέν μπορεῖ νά εφαρμοστεῖ σέ ἕνα ἁγιογραφημένο χῶρο ὅπως εἶναι οἱ  Ἱεροί μας Ναοί.

Διάφορες τεχνικές μέ τή χρήση τῶν γνωστῶν συμβατικῶν μηχανημάτων ἤχου ὐπάρχοντος τοῦ ἀντιλάλου προσφέρουν ἀμφίβολα ἀποτελέσματα.

Καί ἐδῶ ἔρχεται ἡ ἐταιρεία μας νά δώσει λύση!!

Ἀπό τό τέλος του 2009 ἐχουμε τήν τιμή νά εἴμαστε οἱ μόνοι ἀποκλειστικοί εἰσαγωγεῖς ἠχοστηλῶν, μοναδικῶν στόν κόσμο, νέας (πατέντα 2ου ἑξαμήνου τοῦ 2009) καί ριζοσπαστικῆς τεχνολογίας, κατασκευασμένης ἀκριβῶς γιά νά νικήσουν τόν ἀντίλαλο!

Καί τό ἀποτέλεσμα στήν πράξη εἶναι πραγματικά ἐντυπωσιακό! Ἱερός Ναός στήν περιοχή τῆς Ναυπάκτου στήν κυριολεξία "σώθηκε" ἀπό τόν ὁμολογουμένως ἀπερίγραπτο άντίλαλο!

Ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας γιά μία δωρεάν ἐπίδειξη στόν Ἱερό Ναό τῆς ἐνορίας σας.