Λιλης Ο.Ε.

Ἠχητικοί ἐξοπλισμοί Ἱερῶν Ναῶν

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς

Συσκευή ἀποκλεισμοῦ ὅλων τῶν κινητῶν τηλεφώνων

 

Δέν χρειάζεται καμμία τεχνογνωσία προκειμένου νά ἐγκατασταθεῖ. Δύο βίδες ἢ καρφιά ἀρκοῦν γιά τήν στήριξή της.

Τό μόνο πού χρειάζεται, εἶναι νά τοποθετηθεῖ στήν πρίζα καί ὅλα τά κινητά θά χάσουν τό σῆμα τους σέ περίπου 15 δευτερόλεπτα

Διαθέτει διακόπτη ON/OFF.

 

Αποκλεισμός κινητού 3 >Αποκλεισμός κινητού 1