Λιλης Ο.Ε.

Ἠχητικοί ἐξοπλισμοί Ἱερῶν Ναῶν

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
Λιλῆς Ο.Ε. ἠχητικοί ἐξοπλισμοί Ἱερῶν Ναῶν

Οἱ ἐξειδικευμένες γνώσεις μας, ἡ πολυετής πείρα μας καί τό μεράκι πού ἔχουμε στήν

ἠχητική πλαισίωση τῶν Ἱερῶν Ναῶν

διαπιστώνονται ἀπό τά ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα πού ἔχουμε παραδώσει σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια.

 

Κληρικοί καί ἐπιτροπές ἀπό τίς περισσότερες Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος μᾶς ἔχουν ἐμπιστευθεῖ προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν

  • Ἦχο πλήρη, ἁπαλό καί ὁμοιογενῆ σέ ὅλα τά σημεῖα τοῦ Ναοῦ

  • Ἠχεῖα μικροῦ μεγέθους στό χρῶμα τοῦ περιβάλλοντος χώρου

  • Ἦχο μυσταγωγικό, φυσικό καί διακριτικό

  • Ἦχο ζωντανό, ἄμεσο καί ἀνεξάρτητο στά ἀναλόγια καί στό Ἱερό (Monitor)

  • Ἦχο ἀπό μικρόφωνα ἐξαιρετικῆς εὐαισθησίας καί πιστότητος, λεπτά καί διακριτικά

  • Ἦχο ἁπόλυτης ἀπουσίας μικροφωνισμῶν, παρεμβολῶν (ἀσύρματα), παρασίτων καί θορύβων.

  • Ἦχο συγκεκριμένο καί κατανοητό, ἀνεπηρέαστο ἀντιλάλων (ὑψηλοί καί μεγάλοι Ἱεροί Ναοί).

 

Χρόνο ἐγγυήσεως καί ἀνελλιποῦς τεχνικῆς ὑποστηρίξεως ἀνοιχτό.

 

Σᾶς προσκαλοῦμε νά ἐπικοινωνήσετε μαζί μας γιά μία δωρεάν ἐνημέρωση, ἐπίδειξη καί μελέτη στόν Ἱερό Ναό τῆς ἐνορίας σας.