Λιλης Ο.Ε.

Ἠχητικοί ἐξοπλισμοί Ἱερῶν Ναῶν

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειρᾶς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειρᾶς

Ἐγγύηση ἀποτελέσματος

 

Ἡ άνἀθεση τοῦ ἔργου ἀπό ἐσᾶς, σημαίνει ὅτι ἐμεῖς θά παραδώσουμε τό ἔργο τελειοποιημένο, θά το δοκιμάσετε γιά ἕνα εὔλογο χρονικό διάστημα καί ἐφ' ὅσον ἀποδειχθεῖ ἀντάξιο τῶν προσδοκιῶν σας, τότε ἀποπληρώνεται σύμφωνα μέ τόν συμφωνηθέντα διακανονισμό.

Σἐ ἀντίθετη περίπτωση, ἐπαναφέρουμε τόν Ἱερό Ναό στήν πρωτέρα κατάσταση χωρίς καμμία ὑποχρέωση ἀπό ἐσᾶς.